– Jeg har aldri i mitt liv opplevd en sånn formulering i et statsbudsjett. Dette er et viktig signal til kommunen

Kultur-Norge reagerer sterkt på at Kongsberg kommune ikke ser ut til å bry seg nevneverdig om utviklingsplanene til Norsk Bergverks- museum.