Fem juryer har vært i arbeid med å vurdere kandidater.

Utvalg for kultur og oppvekst vedtok før jul hvem som skal motta prisene. Onsdag ble prisene overrakt. Den gjeve kulturprisen gikk til Liv Hukkelberg, som takket både mannen Sigurd, de tre barna og alle samarbeidspartnerne hun har hatt gjennom årene. Hun tok også en sang foran kommunestyret og alle tilhørerne.

Mannen Sigurd, som også er en kulturpersonlighet, var også til stede. Og han ble servert mange vakre ord av sin kulturprisvinner-kone.

– Du har støttet meg og vært tålmodig. Tusen takk, kjære Sigurd, sa Liv Hukkelberg.

Kulturpris 30.000 kroner:

Liv Hukkelberg får prisen etter mange års innsats innen kulturlivet i Kongsberg. I 2017 var det 20 år siden hun startet kvinnekoret Acta Musicae og har siden vært dirigent. Hun har gitt koret kvaliteter som verdsettes også utenfor Kongsbergs grenser.

Liv er oppvokst på Kongsberg og er utdannet klaverpedagog og lektor i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. Hun har vært rektor ved Flesberg kulturskole og har tilbrakt mange år som lærer ved Kongsberg kulturskole, hvor hun utviklet Den Blå Timen.

Hennes engasjement for opprettelsen og driften av musikklinja på Kongsberg videregående skole er også noe som trekkes fram, samt verk hun har komponert, både alene og sammen med sin ektemann Sigurd.

 

Landbruksprisen 10.000 kroner

Henning Pedersen er en ung bonde som overtok gården Aannestad i 2010. Han kjøpte sin første kalv som 13-åring. Gården var uten produksjonsdyr da Henning overtok og han måtte dermed lære seg mye selv. Han har bygget opp gården gradvis til sin egen arbeidsplass og i 2015 og 2016 investerte han i et nytt og moderne ammekufjøs.

Henning er opptatt av å tilegne seg ny kunnskap og å utvikle næringa på en bærekraftig måte. Henning driver også, sammen med flere andre grunneiere, med utvikling og drift av løypenettet på Skrim og Omholtfjell i samarbeid med hytteeierforeningen.

Henning har i flere år også sittet som leder i landbrukslaget og bidrar gjennom «familiedager» og «bondelunsj» til å fremme fagmiljøet og det sosiale miljøet blant bøndene i bygda.

Juryen mener Henning Pedersen er en god ambassadør for landbruket og skaper gode relasjoner mellom landbruket og øvrig næringsliv og samfunnet ellers. Han har bygd opp gården til en levevei selv og utnytter ressursene på gården på en god måte. Henning viser stort pågangsmot og stor fremtidstro på landbruket.

– Det var moro å bli nominert og vinne, sier Henning.

– Det man sysler med til daglig, blir lagt merke til, og det er moro, legger han til.

Med på utdelingen var datteren Amalie Hvål Aannestad (7).

– Jeg hjelper pappa med å fóre og passer på at kalvene ikke går ut, forteller hun.

På gården bor også kona Lorene Hvål og Tilje Hvål Aannestad (3).

 

Skiltdiplom

Opsahlgården / Christians kjeller / Ølforsyningen

I tillegg til navnet på restauranten Opsahlgården, er flaskekork brukt som gjennomgående symbol. Flaskekorken brukes også på innvendig skilting, på uthengsskiltet og som innfelt logo i gjerdet mot gata. I tillegg er gruvesymbolet (hammer og meisel) brukt for å markere tilknytning til den historiske gruvebyen.

Ølforsyningen ligger i Myntgata 15. Der vat der tidligere meiere, også kalt melkeforsyning. Dette videreføres med Ølforsyningen. Skiltet er malt direkte på veggen, slik en tradisjonelt gjorde tidligere. Dette passer godt inn i bygningsmiljøet på Vestsida.

Opsahlgården / Ølforsyningen tildeles skiltdiplom for spesielt gjennomført og solid detaljering og bruk av symbol som beskriver virksomhetene.

 

Arkitekturpris

Turistforeningens hytte i Pråmvika får prisen. Da Kongsberg og omegns Turistforening (KOT) skulle bygge ny hytte, så de etter en plassering som gir lav terskel for tilgjengelighet. Hytta kan nås via kjørevei med bom og vannveien over Kolsjø. Det er bygget naust slik at en kan få lagret båt og kano.

Hytta bygges i tilknytning til Statskog sin eksisterende hytte i Pråmvika. I tillegg til tomt, har Statskog bidratt med gamle bygninger knyttet til skogsdriften. Brustua og stallen er flyttet fra Jondalen, mens Smørkleppstua lå opp mot Sveinsbufjell.

De gamle laftekassene er knyttet sammen med et lavere mellombygg, sli kat det er mulig å se hva som er nytt og hva som er gammelt. Stallen er blitt en del av naustet.

Det er Friis Arkitekter AS som har tegnet hytta i Pråmvika. A til Å Bygge AS har hatt overordnet ansvar for utførelsen.

Kommunens arkitekturpris går til KOTs nye hytte i Pråmvika fordi en har klart å kombinere gjenbruk av gamle bygninger med nybygg og for spesielt god tilpasning til landskapet nær vannkanten.

Både Erik Winsents på vegne av turistforeningen og Nils Friis i Friis arkitekter AS takket for prisen. De takket alle de gode samarbeidspartnerne som har gjort det mulig å sette i stand hytta.

 

Vernepris

Wenche Rua Næss og Anders Næss får prisen for rehabilitering av hovedbygningen i Efteløtveien 705. Bygningen var så preget av forfall at den var i ferd med å gå tapt. Anders Næss har ikke bare berget bygningen, men han har gjennomført arbeidene etter prinsippene for bygningsvern.

På 1950-tallet ble bygningen oppdatert med nye vinduer i funkisstil. Næss har funnet spor i tømmeret og satt vinduer i opprinnelig størrelse og stil. Mellom vinduene er det felt inn nytt tømmer. Det var nødvendig å erstatte deler av tømmeret med nytt tømmer. Fundamentet til bygningen måtte forsterkes. Også bjelkelaget til andre etasje er forsterket.

Wenche Rua og Anders Næss overtok eiendommen i 2010. Det gjenstår fortsatt innvendige arbeider, før bygningen igjen kan tas i bruk som bolig.

Anders Næss får vernepris for å ha sørget for at hovedbygningen på gården Øvre Naarlien kan bli stående og brukes i lang tid framover.

 

Verneprisdiplom (to stykker)

Storgata 10 (eier Gustav Martin Magnussen). Bygningen er ikke registrert som verneverdig, men er trolig opprinnelig fra 1800-tallet. Over tid har fasaden mot gata blitt oppgradert og delvis tilbakeført til opprinnelig stil.

Gustav Martin Magnussen får vernediplom for å ha gitt bygningen tilbake noe av sin stolthet, slik at den er et trivelig innslag i gatebildet.

 

Mohagengården (eier Olav Hedenstad). Eiendommen har to bygninger. Mohagengården er registrert med høy verneverdi i Temaplan bevaring. Den staselige hjørnebygningen ble gjenreist etter bybrannen i 1810. Den mindre sidebygningen er registrert som verneverdig. Denne er under rehabilitering. Portrommet er intakt.

Mohagengården as får vernediplom for god rehabilitering av en viktig bygning i bygningsmiljøet på Vestsida.

 

Inkluderingspris 30.000 kroner

Fontenehuset har gjennom mange år jobbet for å inkludere mennesker med psykiske helseutfordringer. Huset driftes av både medlemmer og de ansatte i fellesskap, og jobber for at medlemmene skal oppleve mestring og god livskvalitet på alle områder i livet.

I tillegg er Fontenehuset i seg selv et aktivitets- og inkluderingstiltak, gjennom at folk har et tilbud å gå til.

Kenneth Moen holdt takketale og fortalte at virksomheten straks er på flyttefot til Folkekjøkkenet.

Dette var kanskje prisen som fikk størst applaus i kommunestyret.

 

Frivillighetspris 20.000 kroner

Amund Tinderholt har lagt ned stor innsats gjennom mange år i det kulturelle og sosiale liv som foregår i Kongsberg kirke og i Kongsberg menighet. Han har sittet i styret i Kongsberg Musikkråd og ikke minst har han jobbet utrettelig for Glogerakademiet siden starten.

 

Kulturstipend 25.000 kroner:

Ingvild Tronstad får stipendet for sin satsing innen skiskyting. Hun går på idrettslinja på Kongsberg videregående skole og til tross for sin unge aldre har hun allerede holdt på med skiskyting i sju år.

I sin første sesong som junior i fjor, fikk hun blant annet to medaljer i NM samt tredjeplass i Norgescupen sammenlagt.

Flere saker fra kommunestyret: