– Vi ønsker å få aktivisert barna i bygda

Nå tilbyr Idrettsskolen i Rollag kurs innen både dansing og stup for bygdas barn.