ONSDAG

Lek med farger: Kiwanis kreativitets- og mestringssenter, Heistadmoen er åpent fra kl. 14.30. Dette er et tegne- og malekurs for alle fra 6 år.

Åpent Galleri: Galleri Ø. B. M. Skulpturpark og billedgalleri Svartåsv. 6. Åpent hele påsken. Øystein Bernhard Mobråten.

Uvdal skisenter: Arrangement fra kl. 12 - 15.30. Smurfeline kommer. Det samme gjør Ninjago Kai fra Lego. Forskjellige konkurranser.

NA-møte: Hedenstad grende- og menighetshus kl. 19-20.30. For anonyme narkomane, men også åpent for ikke-rusavhengige.

 

AA-møte: Alkoholproblemer? Kanskje vi kan hjelpe? Møtestedet Haspa, Kirketorget 2. Dette er et fast ukentlig tilbud.

Gamle Norge pub: Luxus Leverpostei underholder fra kl. 22.

SKJÆRTORSDAG

Svene kirke: Kveldsgudstjeneste kl. 18 ved Margrete Hjulstad og Sigurd Hukkelberg. Kveldsmat i kirken. Ofring til menighetsarbeidet i Svene.

Tunhovdåsrennet: Skirenn for alle. Familier / trim / aktive klasser. Trimmere starter kl. 09-11. Aktive starter kl. 12. Alle må være i mål innen kl. 15. Løypa er cirka 13 km. Premieutdeling til aktive umiddelbart etter rennet. Basarbord. Sang av småmat, kaffe og kaker.

Bleknerten barneskirenn: Arrangeres på Blefjell. Påmelding ved Blestua kl. 11 -12. Startkontingent kr 100. (Søskenrabatt). Ingen tidtaking. Medalje, pølse og «lii til» til alle. Arr. Søndre Blefjell Vel.

Norkirken Kongsberg: Gudstjeneste kl. 19. Myntgaten 19.

NA-møte: Har du rusproblemer? Anonyme narkomane holder møte i Myntgata 19.

Lekerommet Kiwanis kreativitets- og mestringssenter:, Heistadmoen, har åpent kl. 18 – 20. Her kan man levere leker som ikke er i bruk, men kan brukes av andre. Eventuelt bytte leker man er lei av. De som har det vanskelig kan komme å få en leke å ta med i bursdag.

Skrim sportskapell: Gudstjeneste kl. 11. Sogneprest Just Salvesen. Kantor Martine Bæver Larsen. Tuft menighetsråd inviterer til kirkekaffe.

Sportskapellet på Ble: Messe kl. 12. Åpen kiosk.

Torsetlia, Dagalifjell: Friluftsgudstjeneste kl. 12.

Kongsberg kirke: Messe med nattverd kl. 18. Prest Dennis Larsen. Kantor Matthias Anger.

Hedenstad kirke:  Kveldsgudstjeneste kl. 18. Sogneprest Just Salvesen og kantor Martine Bæver Larsen.

Uvdal stavkirke: Kveldsgudstjeneste kl. 18. kirkekaffe i skolestua etterpå.

Veggli fjellkirke: Messe kl. 19. Kveldsmat.

LANGFREDAG

Norkirken Kongsberg:Pasjonsgudstjeneste kl. 11 ved pastor Jens Iver Jensen. Myntgaten 19.

Efteløt kirke: Pasjonsgudstjeneste kl. 11. Sogneprest Just Salvesen og organist Martha J.T. Holm.

Rollag kirke: Pasjonsgudstjeneste kl. 11 ved Audun Opland og Eli Nesse. A cappella-sang med Hans Vidar Bråten og Knut Halvor Traaen.

Skrim sportskapell: Gudstjeneste kl. 11 ved Bernt Christensen.

Kongsberg kirke: Gudstjeneste kl. 11.

Tunhovd kirke: Gudstjeneste kl. 11.

Sportskapellet: på Ble Sportsandakt kl. 12. Åpen kiosk.

Tuft kirke: Pasjonsgudstjeneste kl. 18. Sogneprest Just Salvesen og organist Martha J.T. Holm.

Gamle Norge pub: Jacksonville spiller fra kl. 22.

PÅSKEAFTEN

Lyngdal Påskemoro: i Lyngdal kl. 10.30 – 15. Bilrebusløp på skoleplassen. Mange aktiviteter, kakelotteri og aftentrekning, pølsegrilling, salg av vafler og kaffe, premieutdeling på Høgheim. Lyngdal Idrettslag, Lyngdal Sanitetsforening og Lyng 4H er arrangører.

Skrim sportskapell: Familieskirenn kl. 11.

Uvdal kirke: Påskenattsmesse kl. 22.

Kongsberg kirke: Påskenattsmesse kl. 23.

Veggli kirke: Påskenattsmesse kl. 23.15 ved Audun Opland, Sverre Sjaavaag og Eli Nesse. Konfirmantdåp. Tenning av påskelyset. Den store påskelovsangen messes. Stian Hebjerk spiller gitar.

Gamle Norge pub: Jacksonville spiller fra kl. 22.

1. PÅSKEDAG

Metodistkirken Kongsberg: Påskefrokost kl. 09.30. Ta med et pålegg. Vi har egg, kaffe og brød. Frokosten slutter med et møte kl. 11 hvor vi synger noen påskesanger og har nattverd.

Katolsk messe på norsk: Kl. 16 i kapellet på Kongsberg Gravlund.

Metodistkirken Hvittingfoss: Fellesgudstjeneste ved pastor Ingull Grefslie kl. 11.

Nore kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11.

Flesberg kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11. Med nattverd. Margrete Hjulstad og Sigurd Hukkelberg. Ofring til Menighetsbladet for Numedal.

Sportskapellet på Ble: Påskedagsmesse kl. 12. Åpen kiosk.

Hedenstad kirke: Høytidsgudstjeneste med dåp kl. 11. Sogneprest Just Salvesen. Organist Martha J.T. Holm.

Efteløt kirke: Høytidsgudstjeneste med dåp kl. 11 ved prost Roar Tønnesen. Kantor Martine Bæver Larsen.

Norkirken Kongsberg: Gudstjeneste kl. 11 ved pastor Helge Skaaheim. Det serveres påskelunsj. Myntgaten 19.

Metodistkirken Hvittingfoss: Høytidsgudstjeneste kl. 11. Pastor Ingull Grefslie taler. Gunn Britt Friberg Hansen leser. Kirkekaffe.

Kongsberg kirke: Påskedagsmesse med dåp og nattverd kl. 11. Kirkekaffe i kirken etter messen.

Skrim sportskapell: Gudstjeneste kl. 11 ved Andreas Nornes.

Betania i Veggli: inviterer til møte kl. 17. John Langerud deler påskebudskapet med oss.

2. PÅSKEDAG

Flesbergtunet: Gudstjeneste kl. 11 ved Margrete Hjulstad og Sigurd Hukkelberg. Ofring til menighetsbladet for Numedal. Kirkekaffe i kantina etter gudstjenesten.

Komnes kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11. Prest er Christen Christensen. Organist Martha J.T. Holm.

Uvdal kirke: Høytidsgudstjeneste kl. 11. Det er dåp og liturg er Roar Tønnessen.

Betania Kongsberg: Gudstjeneste kl. 17. Alvaro Fernandez taler.

Norkirken Kongsberg: Åpen kirke, bønn og lovsang kl. 19. Uformell samling der folk kommer og går etter lyst og behov.