Har fått æren av å dele ut penger

Driver du med noe kulturelt langs Lågenvassdraget, kan du fra neste år søke Stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond om penger.