Musikkteatret og kinoen kan få felles ledelse

Flertallspartiene i Kongsberg kommune vil at et eksternt firma skal utrede fordeler og ulemper med en sammenslåing av kinodrift og driften av musikkteatret.