– Folk ser gjerne baksiden av meg. Nå blir det greit å vise forsiden

Mange kjenner Liv Hukkelberg som dirigent for kvinnekoret Acta Musicae, musikklinja og pikekoret. Nå skal hun spille hovedrollen i Brageteatrets nye forestilling i Kongsberg.