Matematisk kunst ved veien

Nå monteres det et stort kunstverk ved E134 i Kongsberg. De er varierte fremstillinger av såkalte Möbius' bånd, noe som er egnet til å bry hjernen en smule.