Kutter ut løypekjøring i Numedal

Som et tiltak for å hindre hyttefolk i å oppsøke fjellet har Nore og Uvdal kommune nå bestemt at det ikke skal kjøres nye skiløyper.