Som Hallingdølen meldte om først, har det vært en absolutt gigantisk feilføring i forbindelse med med den siste tertialrapporten fra Nore og Uvdal kommune.

Historien er at rett før sommeren lå det ifølge administrasjonen an til å bli et overskudd på rundt 20 millioner kroner i 2022.

Lagt inn to ganger

Det viste seg imidlertid at summen for naturressursskatt på 24,5 millioner kroner var lagt inn to ganger i regnestykket, så helt egentlig styrer kommunen mot et merforbruk (underskudd) på 2,3 millioner kroner. Regnskapsmessig ble dette politisk rettet opp i forrige formannskap, og kommer også opp i kommunestyret i neste uke.

– Systemet skal fange opp slike feil, men her har det skjedd en administrativ glipp. Vi jobber nå med nye kontrollfunksjoner på økonomirapporter, sier kommunedirektør Eva Rismo til avisen.

Mest i helse og omsorg

Feilføringen betyr for øvrig også at det ikke kan settes av penger til disposisjonsfond, noe som var planlagt før sommeren.

Ser vi på de konkrete kommuneområdene generelt, er det helse og omsorg (4,5 millioner kroner) og oppvekst og kultur (2,1 millioner kroner) som per nå styrer mot størst underskudd i 2022.

Hos helse og omsorg skyldes merforbruket blant annet omfattende innleie av vikarer (og at det er blitt dyrere å leie inn vikarer) og økte matvarepriser for kjøkkentjenesten.

Hos oppvekst og kultur har barnevernstjenesten meldt inn merforbruk på tiltak, samt at hele budsjettsituasjonen er usikker når det gjelder mottaket av flyktninger til kommunen.