Norge kjemper med nebb og klør mot en pågående pandemi. Som resten av Europa har vi også en vedvarende pandemi – som nå krever langt sterkere innsats.

Alkoholbruk er en av de viktigste årsakene til tap av friske leveår i befolkningen og skaper store sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv. Problemer knyttet til alkohol er en så stor belastning for samfunn og enkeltmennesker at de er av pandemisk karakter og bør få tilsvarende oppmerksomhet.

Mer enn fire av fem voksne nordmenn drikker alkohol, de fleste med ujevne mellomrom, mens noen drikker både ofte og mye. Det er lett å tenke at det er storforbrukerne som er problemet. Faktum er at det meste av skadene på samfunnsnivå skyldes den allmenne drikkingen. Sammenhengen mellom det totale forbruket og alkoholrelaterte skader og sykdommer er svært tydelig. Dette er noe vi vet, og som har solid grunnlag i forskning over lang tid.

Slik er det faktisk overalt hvor alkohol er en del av kulturen. Europa er den regionen hvor det drikkes mest og hvor problemene er størst. Forbruket i Norge er noe lavere enn de fleste andre land i Europa, men likevel høyt. Og drikkingen her har et betydelig innslag av fyll. Enkelt sagt betyr det at vi får «flere skader per liter».

Det gir særlig grunn til bekymring at vi etter en tid med redusert forbruk blant ungdom, nå ser økende forbruk også blant dem, særlig i Oslo og de andre store byene. En stigende normalisering av alkohol i samfunnet – når, hvor og hvordan vi drikker – setter reguleringene i alkoholpolitikken under press. Det er en utvikling vi trenger å snu!

Europakommisjonen gir i sin EU Beating Cancer Plan tydelige anbefalinger for å forebygge alkoholskader. I disse dager gjennomføres for 9. gang en kampanjeuke for oppmerksomhet om alkoholskader; (https://www.awarh.eu/). Årets kampanje setter søkelys på viktigheten av avgiftspolitikken og restriksjoner innen markedsføring.

Dette er sentralt også i den norske alkoholpolitikken. Det er ingen grunn til å sove i timen! Bærebjelkene i alkoholpolitikken må løftes fram og aktive tiltak for å redusere det totale forbruket må settes på dagsordenen. EUs kampanjeuke understreker at også vi trenger å brette opp ermene. Flere tiltak i alkoholpolitikken må til for å få ned forbruk og skader. De første signaler fra den nye regjeringen tyder i det minste på at man ser behovet.