Brua fra Skavanger til Bevergrenda / Raumyr er en het potet, som stadig dukker opp i spaltene til Laagendalsposten. I sommer beklaget kommunen at brua er forsinket. Kommunalsjef Jens Sveaas forklarte at brua ikke er blitt prioritert det siste året på grunn av kapasitet. Ny prosjektleder skulle ansettes og Sveaas var tydelig: Vi må komme videre i saken.

Det hadde vært flott med en bru som bandt byen vår mer sammen. Innbygger Ketil Pettersen tok til orde for å bygge brua i et leserinnlegg forrige uke. «Brua er viktig for innbyggerne i Kongsberg. Nå er det som om Skavanger er mer adskilt fra byen enn andre bydeler. Vi er ikke en stor by. Knytt den sammen», skrev han. Pettersen pekte også på et interessant poeng; mange innbyggere i Kongsberg har et inntrykk av det er et sosialt og økonomisk skille mellom Skavanger-området og Raumyr-siden. Kan en bru gjøre et eventuelt skille svakere?

Andre spør; Hva er egentlig gærent med Jernbanebrua? Den funker vel, til tross for et litt smalt gangfelt. Ny bru oppleves kanskje som et luksusprosjekt i disse tider, eller for å spille på tidens mest utskjelte sitat; Klarer vi oss med «Rent-A-Wreck»-bru, eller bør vi oppgradere til Jaguar E-type?

Akkurat nå sitter innleide spesialister og regner på pris. Et svar herfra ventes like rundt hjørnet. Hva de kommer fram til vil være avgjørende. En ting er helt sikkert. Brua kommer ikke til å koste 38 millioner kroner og forsinkelsen har ikke vært en økonomisk fordel. Politikerne må trolig ta stilling til en ekstrabevilgning før prosjektet kan legges ut på anbud.

Prisene har økt kraftig de siste årene, og kommunalsjef Sveaas var tydelig i sommer: «De siste kalkylene vi hadde i slutten av 2021, viste at vi var helt i grenseland på den økonomiske rammen». Kommunen har forsøkt å skrinlegge brua tidligere – for fire år siden tok rådmannen til orde for å droppe hele greia av økonomiske hensyn. Men politikerne ville noe annet.

Det er allerede brukt en del penger på grunnundersøkelser, men prosjektet kan fortsatt skrinlegges. Pengene kan tas fra investeringsbudsjettet og flyttes til drift. Da kan pengene brukes i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig. Men, Kongsberg kommune har vært tydelig på at de skal satse på byutvikling de neste årene. Det er bred politisk enighet om at dette er viktig for Kongsbergs attraktivitet. Det hele koker ned til hvor viktig en ny bru er for Kongsbergs attraktivitet. Hvor mye er brua verdt for kommuneadministrasjonene og politikerne ? En ting er helt sikkert - det er langt mer enn 38,3 millioner kroner.