I den siste uken har leserne av Laagendalsposten fått en enorm mengde artikler og kronikker rundt vinmonopolets søknad om flytting fra vestsida til Stortorget.

Dette, får man tro, er blitt identifisert som «lokalpolitisk krutt» og redaksjonen har med entusiasme og fynd gått i gang med å male konfliktlinjene for folket.

Det eneste problemet er, som dagens avstemning viser, at det aldri var noen særlig uenighet rundt temaet. Stort sett hele det politiske Kongsberg stiller seg bak Vestsiden som den eneste naturlige plassering for vinmonopolet på Kongsberg. Dette har vært tydelig for alle oss politikere, og det burde, med respekt å melde, også ha vært tydelig for Laagendalsposten. Saken var oppe i flere debatter før valget i 2019 og alle var enige om at det ikke var noe som tydet på at plasseringen av vinmonopolet skulle være noen «het potet» i kommende periode.

Det er veldig forståelig at lokalpressen forsøker å finne narrativer og diskusjoner som vekker engasjement, men her mener vi at dere bommer. Saken har åpenbart vekket engasjement hos mange kongsberginger og næringsdrivende, og dette er grunnen til at vi mener Laagendalsposten må være seg sitt ansvar bevisst. Vi har mottatt telefoner, blitt stoppet på gata og fått mailer av folk som er redde og bekymret for hva som skal skje. Det er åpenbart at det er i Stortorgets interesse å få vinmonopolet dit, rent næringsmessig, og det er lite elegant av Laagendalsposten å skape håp blant næringsdrivende på Nymoen om et helt urealistisk vedtak. Dette er næringsdrivende som kjenner konsekvensene av en pandemi, generell butikkdød og en rekke andre utfordringer på kroppen hver dag. Disse fortjener respekt og at både journalister og politikere tar seg i vare for å skape fiendebilder eller urealistiske forventninger.

Engasjement er nødvendig, og lokalpressen er livsviktig i så måte, både for demokratiet og for lokalpatriotismen. Derfor ville vi heller fokusert på det utrolig flotte i at det er et bortimot unisont kommunestyre som heier fram Vestsida. Et bortimot unisont, politisk Kongsberg er enige om at en må se helheten i sentrum for å møte utfordringene vi står ovenfor. Vi drar i samme retning og vi har trua!

Det er mer enn nok politisk uenighet i kongsbergpolitikken, det er ingen grunn til å konstruere konfliktlinjer som skaper avstand. Vi må alle bidra til en positiv, konstruktiv og realistisk debatt.