Labro Labromuseene Ole Jacob Cranner  FOTO: JAN STORFOSSEN
Jan Storfossen

Stille før stormen

Publisert