Buskerudmuseene er en sammenslutning av 18 museer og besøkssteder i Buskerud, blant annet Lågdalsmuseet og Labromuseene.

I tillegg kommer Fossesholm, Portåsen, Krøderbanen, Villa Fridheim, Nøstetangen Glassmuseum, Kunstnerdalen, Hringariki og Hallingdal museum.

Helge Stiksrud ble ansatt som direktør for Buskerudmuseet da den ble opprettet for snart to år siden.

Kritikk

Flere av institusjonene som er med i sammenslutningen har kommet med sterk kritikk mot Stiksrud og økonomiansvarlig Kristin Wennevold Trondrud  ifølge Ringerikes blad.

I sommer sendte ledere ved Lågdalsmuseet, Fossesholm Herregård, Nøstetangen glassmuseum, Portåsen, Krøderbanen og Lauvlia et brev til styret og flere andre hvor de mener at stiftelsen er inne i en uheldig utvikling og at de ønsker endring av kurs.

LES OGSÅ: Sterk mistillit til direktør og økonomiansvarlig for Buskerudmuseet

Kritikken var særlig rettet mot direktør Stiksrud og de skriver at de opplever ham som fraværende og mangler evnen til å gi dem tro på at de kan skape noe i fellesskap.

Pressemelding

Styreleder Bjarne Stabæk og direktør Stiksrud var ordknappe om saken i sommer, men tirsdag kveld har de sendt ut en pressemelding om at Stiksrud går av.

- Det har underveis fremkommet ulikt syn med hensyn til strategi og fremfrift for å oppnå felles mål om en vellykket konsolidering. Prosessen har avdekket ulike forventninger, dels mellom museumsavdelingene og dels mellom enkelte avdelinger og ledelsen. Det har vist seg vanskelig å finne fram til en felles platform der museumsavdelingene sameksister konstruktivt under en paraply, skriver Stiksrud i pressemeldingen.

Styreleder Stabæk skriver i pressemeldingen at han mener at saken aldri burde vært i media.

LES OGSÅ: Stiller spørsmål ved jazzsponsing