Gå til sidens hovedinnhold

Lågen ungdomshjem – et godt hjem til ungdom i vår region

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 26. april la jeg ned grunnsteinen til det som skal bli en helt ny barnevernsinstitusjon i vår region, lokalisert på Raumyr i Kongsberg. Grunnsteinsnedleggelsen dannet en milepæl for oss som jobber med å utvikle gode tjenester til barn og ungdom som trenger det i vår region. Med Lågen ungdomshjem har vi tatt med oss all den erfaring vi har med å eie og drive barnevernsinstitusjoner, sammen med all ny kunnskap på området. Det gjør at barn og ungdom i vår region skal få virkningsfulle tjenester som bidrar til at de får hjelp og støtte til det de trenger for å komme seg videre i livene sine, og leve et godt liv.

Skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø og venner er viktige arenaer for å få et godt liv for oss alle. Det gjelder også for barn som i en periode trenger å få omsorg, hjelp og viktig utviklingsstøtte på en barnevernsinstitusjon. Derfor var det så viktig for oss når vi skulle etablere den nye institusjonen at det er god tilgang på nettopp disse arenaene for ungdommene som skal bo hos oss. I Kongsberg fant vi det.

I skrinet som danner grunnsteinen som nå er støpt ned i Lågen ungdomshjem ligger det en hilsen fra Landsforeningen for barnevernsbarn. De er en viktig stemme for de barna og ungdommene som er, og har vært, i barnevernet. Denne hilsenen rettet seg både til oss som skal jobbe på Lågen ungdomshjem, men ikke minst til nærmiljøet rundt, og til ungdommene som skal bo der. Det er svært kloke ord fra ungdommene selv. Jeg har derfor lyst til å dele dem med dere som blir naboer på Raumyr, dere som kanskje kommer til å møte ungdommene på ulike arenaer, som på skolen, på butikken, eller på fotballbanen – og alle dere andre som bor i kommunen:

«Kjære alle sammen! Kjære ansatte, byggansvarlige, kommunen, naboer og nærmiljø. Og viktigst av alt, kjære ungdommer. Hit til Lågen ungdomshjem skal det snart flytte inn ungdommer, for en viktig oppgave dere som skal jobbe her får! Som en representant for barnevernsbarna vil vi i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) komme med noen råd og ønsker til dere kommende ansatte, naboer og andre i nærområdet.

Kjære dere som jobber med og tilknyttet Lågen ungdomshjem. Vær så snill å ta vare på de unge som flytter hit. For noen av dem vil det være en grusom opplevelse å flytte hit, vekk fra alt det kjente og kjære. For andre vil det være det beste som kunne skje. Bruk tiden deres til å bli kjent med ungdommene. La de få vise fram sin identitet, utforsk den sammen med dem. Og respekter ungdommenes forklaringer selv om de er annerledes enn dine. Skap trygghet i hjemmet! Skap forutsigbarhet, rutiner og et sted barna kan ha med venner hjem til.

Kjære alle naboer, foreldre, skolevesen og dere som tilhører nærområdet. Husk først og fremst at barn ikke velger sine foreldre, og at vi som små ikke har særlig påvirkning på valg og fremtid. Det gjelder våre egne barn så mye som det gjelder andres barn. Dere får en viktig oppgave i det å bidra til å unngå stigmatisering av noens andre barn. «It takes a village to raise a child» – Vi i LFB håper at hver enkelt av dere vil bidra til det ved å inkludere, være vennlige, men tydelige med ungdommene som flytter hit. Bidra til at alle barn og unge i Kongsberg og her ved Lågen ungdomshjem får lov til å kjenne på mestring og fellesskap … kanskje er det første gang noen av disse ungdommene får kjenne på det når flytter hit. Aktiviteter, skole, trening, venner og tilhørighet -alle fortjener å føle at det fungerer og at de har en plass de hører til. Vær gode forbilder som vil dem vel!

Kjære ungdommer som snart skal få nytt hjem. Dere er fremtiden. Dere skal sammen med andre på deres alder forme Norge, nå og fremover. Vi i LFB håper dere tenker på hvordan dere skal håndtere den oppgaven. Vi håper at dere får, og benytter dere av alle menneskene rundt dere som er klare for å støtte dere på veien. Vi i LFB vet at livet kan være tøft, brutalt og urettferdig. Vi håper at dere selv vil bidra som en del av fellesskapet her ved Lågen ungdomshjem, og at dere med hjelp av hverandre vil skapet et sted hvor det er trygt å sove, trygt å gråte og trygt å be om trøst. Vi håper dere vil bidra til å skape et sted som ikke bare er et sted, men et solid og godt hjem.»

Vi i Bufetat skal gjøre vårt for å skape Lågen ungdomshjem til et trygt hjem for ungdommene, og så håper jeg at nærmiljøet og skolene rundt også tar imot oppfordringen fra brukerne selv. Og lurer du på hvordan du som nabo kan gjøre en forskjell? Ta gjerne kontakt med oss!

Kommentarer til denne saken