Lager nytt utdanningsopplegg til permitterte

Som følge av koronaen trommer lokale selskaper og fagskolen sammen egen nettundervisning for permitterte.