Lager smittevernutstyr på dugnad

En gruppe teknisk orienterte personer er i ferd med å produsere smittevern-visirer for Kongsberg sykehus. Oppskriften er enkel, men effektiv og involverer en 3D-printer.