Lager utekonsert på Kirketorget

Det legges opp til utekonsert fra paviljongen på Kirketorget 21. september.