Den klassiske frustrasjon- og aggresjonshypotesen om at frustrasjon alltid fører til en eller annen form for aggresjon, har fått et navn. Lan Marie berg er navnet. Hun er selve frustrasjonen, blokkeringen av menneskers egoistiske, kortsiktige og populistiske mål. Hun tenker fellesskap. Fellesskap i det store format. Ikke i det lille.

Fellesskapet mellom menneske og natur, og kamp mot det som truer dette fellesskapet. Derfor er hun det som dikteren Aksel Sandemose kaller en «ildsfarlig sentral.» Og slike ildsfarlige sentraler, ja – de utløser farlige krefter. Aggresjon kaller man dem. Forstørrer man reaksjonene til mennesker som skriver hatske innlegg til Lan Marie Berg 10 ganger, havner vi i nazisme.