Det kan i tillegg erstatte mange oljeprodukter, og være en del av løsningen for å sikre grønt skifte og et bærekraftig samfunn. Produksjon av hamp er lovlig, smart ressursbruk og vanlig i andre land vi sammenligner oss med, Norge henger etter. En enklere løsning for å iverksette det grønne skiftet skal du lete lenge etter.

Hamp Cannabis sativa er en av våre eldste kulturplanter. Norsk dyrking er dokumentert helt tilbake fra 1200-tallet. Dyrkingen foregikk helt opp til Nordland så vel som i dal- og fjellbygder og viser hvor hardfør og nøysom planten er. Hamp passer bra i økologisk jordbruk, og brukes i alt fra papir, tauverk, tekstiler og plast, til kosmetikk, lerret, maling, drivstoff, såper og bygningsmaterialer. Andre bruksområder for hamp er som husdyrstrø og næringsrik føde for mennesker og dyr.

Industriell hamp har i moderne tid havnet i skyggen av ruspolitikk, og mange går derfor uvitende om hvilke nytteverdier hamp kan ha i et samfunn i økologisk balanse. «Neglisjert som ressurs» skriver Mauritz Åssveen, seniorforsker ved Bioforsk Øst Apelsvol. Det kan være flere grunner for at denne allsidige planten har blitt undertrykket. En av grunnene kan være en urasjonell og uvitenskapelig narkotikapolitikk som landet vårt fikk innført i 1960-årene.

Råmaterialet vil kunne erstatte petroleumsprodukter gjennom blant annet bioenergi og bioplast, så vel som skape store grønne næringer i regioner som sliter med fraflytting. Det kan bli en viktig næring for Norge i fremtiden.

«Hamp er en rasktvoksende plante som konkurrerer godt mot ugress, og som er motstandsdyktig mot ulike sjukdommer og skadedyr. Den kan derfor dyrkes med liten eller ingen innsats av plantevernmidler. Hamp har i tillegg et effektivt rotsystem for opptak av vann og næringsstoffer, så kravet til kunstig vanning og bruk av handelsgjødsel er relativt moderat.» Mauritz Åssveen, seniorforsker ved Bioforsk Øst Apelsvol

Hamp eller treindustri? I dag domineres papirindustrien av trevirke som råstoff. Dette har negative effekter på miljøet, både ved hogging av skog, og bruk av giftige behandlingsmidler på trevirket. Industriell hamp kan dyrke 4 ganger så mye papir fra ett mål til en fjerdedel av kostnadene, og en femtedel av forurensningen. Hampfiberet er i tillegg 10 ganger sterkere enn fiber av tre.

Hamp eller olje? Det er ikke noe hemmelighet at utslipp fra fossilt brennstoff er ekstremt negativt for klima og miljø. Miljøkostnadene for bruk av fornybar bioenergi er uten tvil mye lavere.

Industriell hamp er fortidens, så vel som fremtidens beste venn i jordbruket. Norges Bondelag, Foreningen for Norske Hampebønder og Miljøpartiet De Grønne ønsker å oppheve forbudet mot produksjon av industriell hamp. Hampproduksjon er allerede lovlig i EU og vitenskapelig underbygget. Dette åpner muligheten for nye grønne arbeidsplasser i det grønne skiftet.