Landsskytterstevnet på Elverum er avlyst

AVLYST: Katrine Aannestad Lund og de andre numedalsskytterne får ikke muligheten til å kjempe om kongepokalen på Lanmdsskytterstevnet i Elverum i august. Stevnet er avlyst og vil bli avviklet neste år.

AVLYST: Katrine Aannestad Lund og de andre numedalsskytterne får ikke muligheten til å kjempe om kongepokalen på Lanmdsskytterstevnet i Elverum i august. Stevnet er avlyst og vil bli avviklet neste år.

Korona-viruset har medført en svært alvorlig situasjon, også for skyttersporten. På bakgrunn av dette har Norges Skytterstyre valgt å avlyse både Landsskytterstevnet på Elverum 7. – 14. august, årets norgescup og alle Landsdelskretsstevnene utendørs (felt og bane). Dessuten blir Skyttertinget i 2020 flyttet til 31. oktober og 1. november, i utgangspunktet på Gardermoen.

DEL

– DFS er en stor organisasjon med 140.000 medlemmer og drøyt 10.000 stevner årlig. For oss er det viktig å ta det samfunnsansvaret som er nødvendig, slik at vi ikke bidrar til ytterligere spredning av korona-viruset, sier president Bernt Brovold og legger til:

– For oss skyttere som hvert år har LS som årets store begivenhet er det en selvsagt trist, men det er en helt nødvendig beslutning i lys av den samfunnskritiske situasjonen vi står overfor, sier president Bernt Brovold.

Forskyver LS-rekka

Landsskytterstevnet skulle i år vært avviklet på Elverum 7. – 14. august. Arrangøren selv anmodet Norges Skytterstyre om å avlyse arrangementet. De mente det var en for stor risiko knyttet til både mannskap og økonomi i den videre planleggingen. Norges Skytterstyre la også vekt på hensynet til Forsvaret og Heimevernet. Gjennom en tidlig avlysning får Forsvaret og HV frigjort ressurser til annen innsats i en kritisk samfunnssituasjon.

– Et LS-arrangement betyr at store menneskelige og økonomiske ressurser er i sving. Opp mot 30.000 dugnadstimer skal gjennomføres. Da var det nødvendig med en beslutning på nåværende tidspunkt, noe også Elverum ønsket selv. Jeg vil skryte av den gode prosessen fram til Skytterstyret behandlet saken. Alle har en stor forståelse for alvoret som preger verden, og de tre neste arrangørene har sagt seg villig til å forskyve turnusen ett år. Det viser hvor ansvarsbevisst vår organisasjon er, sier president Bernt Brovold.

– Samtidig er gjennomføring av Landsskytterstevnet umulig uten samarbeidet med Forsvaret og Heimevernet. De har nå langt viktigere oppgaver å ta seg av enn vårt hovedarrangement, legger han til.

I forkant av avgjørelsen var det også kontakt med arrangøren i Bodø i 2021, Voss i 2022 og Steinkjer i 2023. De har alle skriftlig tilkjennegitt at de er villige til å utsette sitt arrangement i ett år, slik at Elverum kan få være arrangør i 2021.

Det betyr at Landsskytterstevnet i 2021 skal gå på Elverum fra 30. juli til 6. august.

Deretter blir det Bodø i 2022, Voss i 2023 og Steinkjer i 2024.

Norgescup

Norges Skytterstyre mener med bakgrunn i avlysning av Landsskytterstevnet at det heller ikke er tilrådelig å gjennomføre årets Frende cup.

– Skytterstyret ønsker å tilby årets arrangører å få disse stevnene i 2021. Det betyr også at prøveordningen for norgescup utsettes til 2022, påpeker Bernt Brovold.

Landsdelskretsstevnene

Norges Skytterstyre har også besluttet at alle gjenstående utendørs Landsdelskretsstevner avlyses. De terminfestede LDKS innendørs vil bli tatt som egen beslutning i løpet av august måned. Det er kun Viken II-kretsen som har sitt 15-meterarranement på høsten.

Skytterstyret mener det i lys av stevnenes størrelse og omfattende planlegging ikke er tilrådelig å planlegge for gjennomføring av disse arrangementene i 2020.

– Skytterstyret mener at lagsmesterskap og samlagsstevner skal prioriteres om det finnes muligheter senere i 2020, forklarer president Bernt Brovold.

Skytingens dag

Skytingens dag 16. mai utsettes, og arrangeres eventuelt senere i 2020.

Skyttertinget

I fjor ble det vedtatt å gå over til 2-årig Skytterting. Dermed skulle årets Skytterting på Elverum være det siste som ble avviklet under Landsskytterstevnet. Fra 2022 skal dette skje på våren.

Ettersom Landsskytterstevnet blir avlyst utsettes Skyttertinget til senhøsten. Det er planlagt gjennomført på Gardermoen helgen 31. oktober – 1. november.Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som skjer i Kongsberg og Numedal. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken