(Drammens Tidende)
  • Oppdatering klokka 09.00: Det er fortsatt en del køer, spesielt i Kleivenetunnelen inn til Drammen og på E134 ned Strømsåstunnelen. Det er også kø i Bragernestunnelen og fra Brakerøya mot Liertoppen.

DRAMMEN: Det har vært lange køer rundt Drammen siden morgentimene, mandag. Årsaken skal være at strekningen Drammen-Tranby er et belastet område, skal vi tro Statens Vegvesen.

Mandag morgen er det lange køer både på E18 og E134.

– Drammen er et presset område når det gjelder trafikk, det skal ikke så mye til før køene henger igjen. Det står gjennom Strømsåstunnelen og hele veien ut. Det forplanter seg fort og henger etter, vi har ikke fått melding om noe spesielt og ser heller ingenting på kameraene, forteller trafikkoperatør i vegtrafikksentralen, Tonje Halvorsen.

I 07-tida i morges meldte vegtrafikksentralen om at en bil hadde havarert på E18, og at denne sto delvis ut i veibanen mellom Brakerøya og Kjellstad i nordgående retning. Køen er trolig ekstra lang i morgentimene på grunn av dette havariet.

Også på E134 er det tett trafikk. Alternativ rute skal være fylkesvei 283 mot Brakerøyakrysset, skriver vegtrafikksentralen på Twitter.

Kjedekollisjon førte til trafikale utfordringer

Klokka 07.17 meldte Sør-Øst politidistrikt at tre biler hadde kjørt i hverandre på Bangeløkka. Også dette har ført til ekstra trafikale problemer mot Drammen i dag.

Det var trafikale utfordringer før bilene forflyttet seg til en nærliggende bensinstasjon, meldte politiet.

– Alle tre førere har blitt avhørt. Den bakerste bilen kjørte i bilen foran, som igjen kjørte i den fremste bilen, skriver politiet.

Ulykken skal skyldes uoppmerksomhet fra den bakerste førers side.

– En av de involverte førerne klager over vondt i nakken, og kjører selv til legevakta for sjekk.