Dette er en oppfølging av vedtak i det gamle fylkestinget i Buskerud, der det ble etablert et prosjekt med å samle sammen det andre har laget om kulturminnene og kulturarven.

– I samarbeid med Asplan Viak har vi satt opp en kulturarvportal som henter artikler fra andre nettsteder, og presenterer dem under ett, forklarer Ole Christian Aslaksen, rådgiver i Vikens avdeling for kulturarv.

Gjennom kart og artikler skal du kunne finne interessante steder og kulturminner i nærheten av der du befinner deg – eller andre steder, for den saks skyld.

Begeistret

Ansvarlig fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, Tonje Kristensen, er begeistret for den nye portalen.

– Velkommen til Buskerud kulturarvportal! Portalen er en samleside for informasjon om kulturarv i Buskerud fra steinalderen og fram til i dag. Dette er en flott måte å vise fram hvor mye spennende som er rundt oss, og jeg gleder meg til å ta den ordentlig i bruk. Gjennom denne portalen kan vi få vist fram hvor fantastisk mye kulturarv vi har, både i region Buskerud, men forhåpentlig også i hele Viken når dette pilotprosjektet skal evalueres, sier hun.

Ulike baser

Løsningen er laget av Viken fylkeskommune. Informasjonen er hentet fra Riksantikvaren, Digitalt Museum, Unimus, Nasjonalbiblioteket og LokalhistorieWiki. Den kartbaserte, tekniske løsningen er utviklet av Asplan Viak.