(Romerikes Blad)

«(...) Lyst til å se en film etterpå og snakke om siste uken på skolen? Jeg kan komme og hente deg.»

Det skrev den mannlige læreren i en SMS til sin elev en kveld i 2019. Etter ytterligere SMS-utveksling ble jenta, som er yngre enn 18 år, hentet av læreren og sammen dro de hjem til ham.

Kort tid senere – i mannens kjellerstue – ble hun servert alkohol og utsatt for et seksuelt overgrep av mannen hun hadde hatt et nært tillitsforhold til i flere år.

– Ble sjokkert

Da læreren i 30-årene nylig måtte møte i Øvre Romerike tingrett forklarte han at han denne kvelden var hjemme alene, og at formålet med å invitere eleven hjem var for å overtale henne til å bli med på en nært forestående klassetur.

På et tidspunkt begynte han imidlertid å massere eleven, før det utviklet seg til seksuell omgang.

Den fornærmede jenta har i tilrettelagt avhør forklart at hun forholdt seg passiv under overgrepet, at hun ble sjokkert og at hun ikke visste hva hun skulle gjøre.

Ifølge tingrettsdommen varte ikke overgrepet lenge, men det var ikke før lærerens egen kone kom hjem og oppdaget hva som foregikk i kjelleren at overgrepet opphørte.

«Hendelsen blir avbrutt da tiltaltes kone kom hjem en gang mellom kl. 22.30 og kl. 22.45, og hun gikk ned i kjellerstua og så at tiltalte hadde hånda si i buksa til fornærmede,» heter det i dommen.

Politiet ble varslet om overgrepet samme kveld og mannen ble pågrepet. Også mannens arbeidssted – en skole på Romerike – ble varslet om hendelsen og han mistet jobben som lærer.

Overmaktsforhold

Da mannen tidligere i august satt på tiltalebenken erkjente han de faktiske forholdene i tiltalen, men nektet straffskyld for å ha misbrukt sin stilling som lærer for å skaffe seg seksuell omgang med jenta som er under 18 år gammel.

Blant annet forklarte han at fornærmede ikke ga noe motstand, men at hun heller ga uttrykk for at hun likte det som skjedde.

Retten var imidlertid klar på at disse forholdene er uten betydning, og fant det samtidig hevet over tvil at læreren misbrukte stillingen sin som kontaktlærer og det spesielle tillitsforholdet jenta hadde til ham for å ha sex med henne.

– Retten er ikke i tvil om at det forelå et overmaktsforhold mellom tiltalte og fornærmede som gjorde at fornærmede fant det vanskelig å avvise tiltalte, og at det i realiteten ikke var noen mulighet for fornærmede til å gi et reelt samtykke til den seksuelle omgangen, skriver tingrettsdommer Hildegunn Piro i dommen.

Mannen ble dermed, i tråd med påtalemyndighetens påstand, dømt til fengsel i åtte måneder. Han er også dømt til å betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta.

I tillegg ble mannen fradømt retten til å jobbe som lærer i offentlig eller privat skole de neste fem årene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tar betenkningstid

Mannens forsvarer, Katrine Rong Holter, opplyser at hennes klient foreløpig ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen.

– Min klient vil benytte sin betenkningstid og vil ta endelig stilling til om han vil anke innen ankefristen. Jeg har ingen kommentarer utover dette, opplyser hun til Romerikes Blad

Den fornærmede jentas bistandsadvokat, Runa Elin Kosberg, opplyser at hennes klient er glad for at hennes tidligere lærer nå er domfelt.

– Hun er også fornøyd med å bli tilkjent erstatning, men i slike saker er det ikke erstatningsbeløpet som er viktigst. Det viktigste for henne er at hun er hørt og at tiltalte har fått en straff for det han har utsatt henne for, sier Kosberg.