Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken og tar ut ytterligere 1.800 medlemmer fra mandag. Forbundet ber regjeringen om hjelp til å få slutt på streiken.

Etter opptrappingen har forbundet 8.100 medlemmer i streik. I tillegg er drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget omfattet av arbeidskonflikten.

Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika er nye uttaksområder. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding.

– KS har avvist våre løsningsforslag og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken. Vi har lagt på bordet forslag som kan bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning, bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang – og gi lærere med lang utdanning og erfaring et bedre resultat, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal.

– Alvorlig

Utdanningsforbundet mener regjeringen må på banen og legge press på det rødgrønne flertallet i styret i kommuneorganisasjonen KS for å få slutt på streiken. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier imidlertid til NTB at det er opp til partene i streiken å komme til enighet. Samtidig oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) partene til å finne en løsning.

– Det er alvorlig når elevene våre ikke får møte på skolen. Derfor oppfordrer jeg partene til å prøve å finne en løsning og anstrenge seg for å få til det sånn at barn og unge kan komme tilbake på skolen, sier hun til NRK.

KS mener de har strukket seg langt

– Utdanningsforbundets motkrav er umulige å innfri, både av hensyn til kommunenes økonomi og til tariffavtalen som er inngått med alle andre fagforbund i kommunesektoren, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Han sier at de har strukket seg langt og kommet lærerne i møte med flere konkret forslag til å løse streiken, men alt er blitt avvist.

– Utdanningsforbundets nye varsel om opptrapping av streiken rammer først og fremst elever og foreldre. Dette er en veldig alvorlig situasjon for over 100.000 barn og unge som rammes av denne langvarige streiken, sier Gangstø.

Riksmekleren gir ikke opp

Partene har vært i kontakt med riksmekler Mats Ruland, men forsøket på å finne en løsning strandet. Ruland sier til NRK at han planlegger nye samtaler med partene i løpet av uka.

– Det er en ganske fastlåst og vanskelig situasjon, men vi gir ikke opp, sier Ruland.

Streiken fikk en kraftig opptrapping tirsdag da 3.000 medlemmer i Utdanningsforbundet ble tatt ut. Nå øker presset på partene. Blant annet har Barneombudet sendt et brev til Kunnskapsdepartementet for å gi uttrykk for sin bekymring.

– Partene har et ansvar for å løse konflikten. Den rammer nå mange elever, og det er uheldig om dette blir langvarig, sier Ruland.

Anklager KS for å spekulere i lønnsnemnd

Steffen Handal sier han beklager sterkt at Riksmekleren måtte gi opp forsøket på å finne en løsning som begge parter kunne leve med. KS spekulerer i at elevene etter hvert rammes så hardt at streiken ender med tvungen lønnsnemnd, mener han.

– Våre løsningsforslag var edruelige og kan gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen, understreker Handal.

KS har tidligere tilbakevist at de ikke har kommet lærerne i møte. Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø viste forrige uke til at de har lagt fram et konkret forslag til løsning. Han reagerte også kraftig på uttalelser om at KS skulle spekulere i tvungen lønnsnemnd.

– Det er en helt grunnløs påstand. Det er Utdanningsforbundet som velger å trappe opp streiken, sa han til NTB mandag.