Vestre Viken sa blankt nei – Sykehuset i Vestfold tok regninga

Kommunene påføres store ekstrakostnader som følge av at brannmannskapene oftere får ambulanseoppdrag. Og helseforetakene reagerer ulikt på kompensasjonskrav fra kommunene.