Nå har Lassedalen i Saggrenda for alvor kommet ut av skyggenes dal og framstår i helt ny drakt.

Da E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet tok fatt på delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda i januar 2017 ble skogen langs Lassedalsbekken fra Vollåsen til Kisgruveveien og Kobberbergselva ryddet.

I løpet av våren og sommeren tok anleggsmaskinene fatt på oppgaven med å bygge vei i det ulendte terrenget.

Året etter – sommeren 2018 – var det tydelig hvor veien skulle gå fra Saggrenda bru og innover mot Vollåsen og Kobbervollane.

I dag, høsten 2019 er veien straks ferdig. Statens vegvesen opplyser om at det venter hektiske uker og måneder med installasjoner av elektroutstyr langs veien og inne i tunnelene.

Hele veien er planlagt åpnet i 2020.

LES OGSÅ: