Gratulerer til Kongsberg med et vel gjennomført valg! Partiene har jobbet i lang tid med valgkamp, og kommunen har sørget for at valget gjennomføres på en ryddig måte. Dette er demokrati i praksis.

Kongsberg er ikke en veldig stor kommune. Det var ved dette valget 22 612 stemmeberettigete i kommunen. Av disse var det 13 469 som brukte stemmen sin. En valgdeltagelse på 59,8%. Det er under landsgjennomsnittet, det er bekymringsfullt og det er potensielt et demokratisk problem. Demokratiske institusjoner som kommunestyret er avhengig av støtte i befolkningen for sin legitimitet. Den synkende valgdeltagelsen på Kongsberg er noe alle partiene i kommunen må ta på alvor.

For noen er det kanskje slik at de ikke finner noen de synes taler deres sak, og det gjør det lite attraktivt å stemme. Men jeg tror kanskje enda mer det handler om at mange ikke føler at deres stemme teller. Og her er det en jobb vi kan gjøre!

I flere kommuner i år er det fintelling dagen etter valget som har avgjort de siste mandatene, og her på Kongsberg var KrF kun 6 stemmer unna å ikke få sin representant inn i kommunestyret. Det betyr at i praksis er det slik at hver stemme teller. Enkeltpersoner kan gjøre en forskjell for sluttresultatet. Men er velgerne våre klar over dette?

Det er gjort noen forsøk på å få til økt valgdeltagelse i Norge. I forbindelse med kommunevalget i 2015 ble det gjort et eksperiment på å få økt valgdeltagelse spesielt blant grupper med spesielt lav valgdeltagelse.

Eksperimentet viste at direkte kommunikasjon som SMS og brev økte valgdeltagelsen i alle grupper som mottok disse.(Ordet "Eksperimentet" linket til denne adressen: https://www.regjeringen.no/contentassets/ee2a8da03a344dfcbb810c481cf25df8/gettng_out_the_vote.pdf)

Jeg håper at økt valgdeltakelse kan bli et felles mål for det nye kommunestyret frem mot neste valg og MDG vil ta dette opp i en interpellasjon for å fremme saken.