Legger ned i sentrum og etablerer seg på Gulskogen: – Åpner forhåpentligvis før jul

Baker Hansen har vært på Torget Vest i mange år. Nå legges kafeen ned og bakerikjeden åpner heller i et større lokale på Gulskogen senter.