Er tiden inne for å endre navnet på Vestsida til Gamlebyen?

Vinmonopolets ønske om å flytte til Stortorvet ble avslått av et nærmest enstemmig kommunestyre. Kongsberglista var fra dag en krystallklare på at polet måtte forbli på Vestsida. LPs dekning av saken viste at det er et stort lokalt engasjement for Vestsida.

Det fremmes i disse dager to nye store bolig- og næringsprosjekter som vil bidra til økt aktivitet i Bergstadens opprinnelige sentrum. Og mer er på gang.

I Byutviklingsprosjektets rapport kan vi lese: «Vestsida vil aldri kunne konkurrere med Nymoen uansett på handel. Vestsida som den er, er jo grunnen til å besøke Kongsberg som turist, ikke Nymoens handelstilbud.» Vi har nylig vedtatt en ny reiselivsplan. En navnendring vil støtte opp under denne planen.

Det betyr at Vestsida må utnytte sin egenart. Under poldebatten kunne vi lese følgende i et opprop fra Vestsida-entusiaster som mintes oss om kultur- og industrihistorien, identiteten og særpreget: «Ikke svikt Kongsberg. La Vestsida leve!».

Dette og andre innspill har inspirert Kongsberglista til å stille spørsmålet: Hva med å etablere navnet Gamlebyen i stedet for Vestsida? Vi kjenner alle gamlebyene fra besøk i ulike europeiske byer. Det er gjerne dit vi som tilreisende turister eller på besøk i jobbsammenheng søker. Her finnes den opprinnelige arkitekturen, her finnes historien og ikke minst, hyggelige restauranter, lokale nisjebutikker og folkeliv.

I Norge har vi ikke mange steder som bærer navnet Gamlebyen. Kongsberg er kvalifisert. Byen er en av Norges eldste og selv om vi har hatt to store bybranner er en hel del av trehusbebyggelsen intakt og godt vedlikeholdt. Kongsberg er en av byene i Norge med mest trehusbebyggelse, og det meste av de eldre trehusene finnes på Vestsida. Og i tillegg har vi byens stoltheter her: Kirketorget med kirken, Bergseminaret og kvadraturen.

Skal vi lykkes bedre enn tidligere med reiselivsplanen, må vi ta en del grep basert på våre fortrinn. Det vil kreve noen større investeringer. Blant de mindre er å etablere begrepet Gamlebyen til erstatning for dagens Vestsida.

Fra Vestsida vokste byen over til Nymoen. Gamlebyen kan også sees på som en logisk språklig konsekvens i forhold til østsida, Nymoen. Vestsida er svært innarbeidet og en del av byens innbyggere vil nok av den grunn fortsatt holde på Vestsida og det er selvsagt helt greit. Men som et ledd i den fornyede reiselivssatsingen hvor kultur og historie spiller en stor rolle, ønsker Kongsberglista å foreslå denne navnendringen.

En visjon om Gamlebyen i Bergstaden Kongsberg forutsetter et videre arbeid med å bevare, synliggjøre og samordne eksisterende tilbud og aktiviteter. Det blir også viktig å initiere nye tiltak for å tiltrekke seg besøkende og tilfredsstille deres forventninger. Og det betyr at gårdeiere forplikter seg til å følge Riksantikvarens nye bystrategi for nye bygg og reparasjoner.

Kongsberglista vil invitere til en kreativ debatt om både navnet og utviklingen av Gamlebyen.