På arbeidsplassene innenfor privat sektor (NHO) finnes det i mange tilfeller to tariffavtaler. Den ene gjelder sykepleiere, den andre gjelder oss andre. Selv med like lang utdanning kan våre medlemmer tjene opp mot 100.000 kroner mindre i året enn sykepleierkollegaene sine i de aktuelle virksomhetene. Vår lønn ligger nærmere 70.000 kr under våre kollegaer som jobber i offentlig sektor. Det synes vi er blodig urettferdig.

Det gjør noe med arbeidsmiljøet når kollegaen din, som du jobber sammen med hver dag, tjener langt mer enn deg. Spesielt vondt er det når dere har samme utdanningslengde, ansiennitet og stillingstittel. Derfor støtter også Norsk Sykepleierforbund streiken vår.

Vi krever lik lønn for likt arbeid. Så enkelt er det. Likevel har NHO frekkhetens nådegave i å anklage de streikende for å «ramme sårbare grupper». Hvis vi er så essensielle at vi ikke kan streike, hvorfor lønnes vi da ikke deretter?

Vi er stolte barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Mange mennesker er helt avhengig av vår kompetanse for å ha en trygg og god hverdag. Vi står opp for trygghet. Uansett hva.

Nettopp derfor er denne streiken så viktig. For å sikre rekruttering i fremtiden, holde på kompetanse og motvirke at ansatte forsvinner trenger vi bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.

Arbeidsgiversiden vil aldri gå ut og støtte en streik mot seg selv, derfor trenger vi at du gjør det.

Det handler om å stå opp for trygghet.

Vil du vise oss din støtte under streiken? Det betyr så mye mer enn du aner.