10. desember er den internasjonale menneskerettighetsdagen.

I menneskerettighetserklæringen av 1948 står det «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.»

Likestilling er et av FNs viktige bærekraftsmål. Likestilling og arbeid for menneskerettigheter går hånd i hånd. Hillary R. Clinton sa det slik på FNs Kvinnekonferanse i Beijing 1995: «Women’s Rights are Human Rights!»

Volden mot kvinner har dessverre økt over hele verden, og 1 av 5 kvinner har opplevd vold i løpet av pandemien. Vold i nære relasjoner er ikke et familieanliggende, – det er anerkjent som et samfunnsproblem. Kongsberg kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i kommunestyret 3. november i år og Kongsberg Soroptimistklubb støtter denne handlingsplanen og dette arbeidet.

Internasjonalt jobber Soroptimistene med påvirkning av myndighetene gjennom holdning- og kunnskapsarbeid. Soroptimistene arbeider for at jenter i hele verden skal få adgang til utdanning, bedre helse- og leveforhold, og sette kvinner i stand til å finne og lede arbeid.

Likestilling er et bilde av motsetninger og paradokser. I kjernen av motsetningene ligger ideologier som anser likestilling som en trussel mot familieverdier. I andre land arbeider myndighetene derimot målrettet for å gi kvinner mulighet til å delta på lik linje med menn, på alle plan i samfunnet.

Soroptimistene tror at en viktig nøkkel til en lysere fremtid for likestilling og menneskerettigheter er at alle jenter får adgang til utdanning. Kongsberg Soroptimistklubb støtter slike prosjekter i Moldova og flere andre land.

Delta i dette viktige arbeidet ved å bli medlem i Kongsberg Soroptimistklubb, kongsberg@soroptimistnorway.no