Hun har sittet som leder av IL Skrim i to år, men for noen uker siden ga hun beskjed om at hun trakk seg.

– Det var etter en uoverensstemmelse i hovedstyret, sier Lind om avgangen.

Lindh ønsker ikke å si så mye mer om grunnen til at hun valgte å gi seg.

Hun har i en årrekke vært med i styre og stell i IL Skrim, og før hun kom inn i hovedstyret var hun med både i fotballgruppa og i skigruppa.

Det er nå nestleder Kjersti Rød som er IL Skrims formelle leder fram til årsmøtet på ettervinteren.