Viser til artikkel i Laagendalspostens nettutgave 20.01. om kommende show i Kongsberg musikkteater. Kommuneadvokaten og kommuneoverlegen har fått spørsmål om showene kommende helg kan gjennomføres. Regjeringen anbefaler å avlyse eller utsette arrangementer som samler personer fra flere kommuner, samtidig som det er lovfestet i Covid-19-forskriften at man kan gjennomføre arrangementer med inntil 200 deltakere dersom det er fastmonterte seter. Anbefalingen er nettopp en anbefaling, og vurderingene må tas lokalt ut ifra smittesituasjonen i den enkelte kommune,(bekreftet av jurist ved Helsedirektoratet).

Kongsberg kommune har de siste ukene hatt en nedgang i smittetall. Dette gjør at vi har beveget oss fra risikonivå 3 til risikonivå 2 på Folkehelseinstituttet sin skala fra 1-5. Kongsberg musikkteater hadde åpent i desember, da smittetrykket i kommunen vår var på det høyeste. Vi hadde løpende dialog med leder Per Gustavsen da som nå. Musikkteateret og deres arrangører følger alle regler i smittevernloven, og de har også satt inn ekstra smitteverntiltak for å være på den sikre siden. Det har ikke skjedd smittespredning på forestillinger på musikkteateret. Ulike arrangementer har ulik risiko for smittespredning blant annet ut ifra lokalet, flyten av mennesker, seteplassering mm. Det er problematisk når alle typer arrangementer over hele landet gis samme anbefaling.

Et helt grunnleggende utgangspunkt i det norske samfunnet er at myndighetene må ha hjemmel for å gripe inn overfor enkeltpersoner og virksomheter. Juridisk sett er alt som ikke er forbudt, lov. Det skal mer til å forby noen å gjøre noe, enn å anbefale noen å ikke gjøre noe. Det er videre slik at man ikke kan se bort fra en lov, men man kan se bort fra en anbefaling. Det kan til og med være slik at det er gode grunner til å se bort fra en anbefaling. Særlig i tilfelle der det er gitt samme anbefaling til svært mange (hele landet) og det er stor variasjon hos dem anbefalingen er rettet mot. Smittevernloven bygger på et samvirke mellom juss og medisin. Smittevernloven forutsetter også at motstridende interesser skal balanseres mot hverandre. Utgangspunktet er at det kreves begrunnelse for å pålegge noen smittevernbegrensninger. Begrunnelsen må være så god at det kan forsvares overfor andre hensyn. Det har stor verdi for samfunnet at det kan gjennomføres kullturarrangementer. For arrangøren, for artisten og for publikum. Det har også stor verdi at befolkningen ikke eksponeres for smitte. Disse hensynene må balanseres. Smittevernloven har et sted et balansepunkt der det ikke vil være hjemmel for å ilegge restriksjoner begrunnet i smittevern. Vår vurdering, basert på smittevernsituasjonen i Kongsberg, er at det ikke er grunnlag for restriksjoner ut over de som følger av covid 19-forskriftern og den lokale forskriften på påbud om bruk av munnbind der man ikke kan holde avstand over en meter.

Vi vil også presisere at ansvaret for arrangementet ligger hos arrangøren. Hverken kommuneadvokaten eller kommuneoverlegen kan sette et godkjenningsstempel på de ulike arrangementer.