Lite trøkk på korona-telefonen

Kommunens korona-telefon er fortsatt i drift, men langt færre benytter seg av tilbudet.