Da Flesberg E-verk ble startet ble det solgt andeler til alle som ville og hadde mulighet for å støtte saka. Noen kjøpte få, andre flere, alle for å få strøm i husa i hele bygda. I starten hogg abonnentene høvelige tre til stolper og var med og reiste de for å få strøm hjem til seg.

Så kom det en lovendring, andelslag var ikke lenger tillatt. FE måtte gjøres om til aksjeselskap i 2000.

FE var et samvirkeforetak, og slik ønsket alle at det skulle fortsette. Derfor ble det vedtatt stemmeregler slik at ingen kunne selge eller avhende FE selv om de hadde mange aksjer.

Bare en stemme til hver aksjeeier uansett en eller mange aksjer.

Det har vel aldri blitt utbetalt utbytte på e-verk-aksjene. Holdningen har alltid vært sikker leveranse, god service og billigst mulig kraft til alle abonnenter.

FE er et lite selskap i dag i forhold til alle de store som skal tjene penger på noe som alle må ha, for så å utbetale utbytte til de som har aksjer. Generalforsamlingen i FE har alltid ønsket å levere rimelig strøm til alle og bygge ut et godt linjenett heller enn å utbetale utbytte. I det siste har e-verket satset på fiberutbygging, alle som ønsker skal få fibertilknytning, så rimelig som mulig, fastboende og hyttefolk.

Det har også GS bestemt, fremfor å utbetale utbytte.

Samvirketanken er altså fortsatt til stede. Aksjer i Flesberg Everk AS har ikke vært å anbefale for dem som ønsker å «spekulere» i aksjer.

Men hva nå?

Vi ser av intensjonsavtale aksjonærgruppen har gjort med Ringerikskraft at hvis FE fusjonerer med dem vil RiK kjøpe aksjer av dem som ønsker å selge. De skal tilby kontantoppgjør for aksjene i tråd med det budet som er lagt fram. Jf. avtale av 13 mai 2020 punkt 8.

Er det denne setningen i avtalen som frister Flesberg kommune med flere?

Men det må 2/3 flertall i GS for å få dette til. E-verket er ikke solgt ennå, det bør det heller ikke bli.

Sitat fra Pål Rønning den gang Buskerud Energiselskap ville kjøpe aksjer i Flesberg E-verk:

«For oss i grisgrendte strøk er det veldig viktig at vi får styre oss selv, og vi mener at styret må kunne ha myndighet til å bestemme hvem som skal sitte som aksjonærer. Eiere som kommer utenfra, er kun opptatt av aksjeverdi, vi er opptatt av strømforsyning. Hvis eierskapet i Flesberg E-verk sitter sentralt og ikke lokalt, blir det lett til at strømforsyning i byene prioriteres. Derfor er det viktig å beholde et lokalt eierskap» sier Rønning. Kilde: Laagendalsposten