Gå til sidens hovedinnhold

Lokal miljøpolitikk er krevende

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et mål for Høyre er at vi alltid tar med miljøaspektet når saker diskuteres, og at vi oftere enn hittil lar miljøet bli vinneren!

Ser at flere partier har laget skrytelister over hva de har fått til i siste periode. Siden Høyre har vært i opposisjon, vil vi i stedet her begynne med å si litt om de slagene som vi og miljøet har tapt.

I starten av debatten om «byvekstavtale» gikk Høyre inn for at vi skulle gå inn i forhandlinger med departementet, men på den klare og programfestede forutsetning at vi ikke skal ha noen bomring rundt sentrum i vår kommune. Bakgrunnen var at staten ønsker å bidra til at biltrafikken ikke skal øke, men heller minke, av hensyn til miljøet. Staten tilbød seg å betale en stor andel av kost til sykkelstier, gangveier, økt kollektivtrafikk og andre tiltak. Behandlingen i kommunestyret endte med at saken ble lagt død.

Av hensyn til miljøet ønsket Høyre å gi elbiler kostnadsmessige fordeler på byens parkeringsplasser. Slik ble det ikke, flertallspartiene vant saken og valgte å ikke gi elbilene noen fordel.

Saken om «miljølandsby» ved Labro som del av arealplanen ble i UMU foreløpig avgjort mot stemmene til Høyre og MDG. Vi stemte slik rådmannen hadde anbefalt på grunn av det store tapet av dyrkbar jord og på grunn av transportbehovet som prosjektet skaper. Det mer miljøbelastende alternativet fikk flertall.

En rekke saker har imidlertid endt på en positiv måte. Stjerneeksempelet er byggingen av Vestsiden ungdomsskole, som tirsdag kveld fikk et eget program på NRK. Skolen ble framhevet som verdens mest miljøvennlige skolebygg. Og det kom tydelig fram at kommunens politikere, KKE, skoleledelse og rådmann hadde skapt dette i samarbeid.

I kommende kommunestyreperiode vil også mange miljørelaterte saker behandles. Ett område vil jeg nevne her: Høyre vil bidra til at trafikkvekst skjer med kollektivtrafikk, elbil, sykkel og gange. Og vi vil arbeide aktivt sammen med fylkeskommunen for å få elbusser til Kongsberg, slik at økt kollektivtrafikk ikke fører til økte utslipp.

Politikk er komplisert og det er alltid mange hensyn å ta. Vi må innrømme at Høyre også flere ganger har stemt for tiltak hvor miljøbelastningen er betydelig. Høyres oppfordring er imidlertid at vi alltid tar med miljøaspektet i behandlingen av saker hvor dyrkbar jord, natur, utslipp og annen forurensing er del av sakskomplekset, og at vi, slik vi sier i vårt lokalvalgprogram, oftere enn hittil lar dette aspektet vinne fram!

Kommentarer til denne saken