Siden 1963 har et stort antall hjelpekorpsmedlemmer fylt Flisebu gjennom påsken og vært klare til å rykke ut for å bistå og transportere skadde ned fra Blefjell. Vi er til stede i år også, men under andre vilkår, enn hva vi kunne se for oss, da de siste forberedelsene startet i begynnelsen av mars.

Opprettholder beredskap

Normalt skulle vi ha planlagt sosialt samvær, en god meny og lagt til rette for aktiviteter.

Istedenfor måtte vi sende medlemmer på smittevernkurs, klargjøre utstyr for transport av smittede COVID-19 pasienter, innføre nye rutiner og forberede alle medlemmene på at den nærmeste fremtiden ser annerledes ut, enn hva fortiden har gjort.

Den lokale beredskapen må opprettholdes under en global pandemi. Endringsvillige, tilpasningsdyktige og tilstedeværende medlemmer er forutsetning i denne sammenhengen.

Våre medlemmer er trent og forberedt på å kunne bistå hvor det er behov. De ekstraordinære omstendighetene Norge står i om dagen, unnviker ikke fra dette. Beredskapen skal opprettholdes, uavhengig av forholdene vi nå lever under.

Begrenset vakt på Ble

Den ordinære påskevakta på Flisebu gjennomføres for første gang under andre betingelser. Dette året vil det kun være et vaktlag bestående at tre personer til stede på Blefjell gjennom påsken.

Hytta vil også være stengt for besøkende, for å ivareta våre medlemmer som er på vakt i forhold til smitte.

Denne påsken må vi tenke annerledes i forhold til innbyggernes bevegelsesmønstre. De har ikke anledning til å reise bort, og vil holde seg i nærområdet.

Ber folk være ekstra forsiktige

Vi er forberedt på at eksiterende og nye turområder i nærmiljøet vil bli tatt i bruk. Det bidrar til at vi også opprettholder en god beredskap i byen gjennom påsken. Vi oppfordrer alle som skal på tur om å ta ekstra hensyn til værmeldingen og ikke ta noen unødvendige sjanser.

Våre tanker går til våre egne medlemmer, samt alle våre kollegaer rundt i landet som denne spesielle høytiden, bidrar til at påskeberedskapen opprettholdes. Dere gjør alle en uvurderlig innsats som er av stor betydning for samfunnet. Påskevakta gir trygghet for mange under en annerledes høytid. Betydningen og viktigheten av dette må ikke undervurderes.

Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps ved

Ann Christin Barstad - korpsleder , Tommy Langen - operativ leder og Hanne Berntsen - administrativ leder.