Gå til sidens hovedinnhold

Lokaldemokratiet må styrkes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkevalgte skal ikke overkjøres av byråkrater, derfor er Flesberg FrP veldig glad for at Frps stortingsgruppe har fremmet forslag om å fjerne innsigelsesmuligheten fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i arealsaker.

Etter regjeringsskiftet i 2013 har signalene til fylkesmennene vært at lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere. Det har gått ut nok skriv og advarsler fra kommunaldepartementet om at fylkesmennene ikke skal overkjøre kommunene, dette blir ikke overholdt. Da må vi ta grep på andre måter. Når byråkratene ikke innretter seg etter politiske føringer så må vi endre loven.

Innsigelsesretten er distriktsfiendtlig og hindrer utvikling av kommuner i hele Norge. Det at innsigelsesmuligheten eksisterer skaper i seg selv en uforutsigbarhet for privatpersoner og næringsliv. Vi er sikre på at mange kvier seg for å sette i gang byggeprosjekter fordi du må igjennom et hav av hindringer før du kanskje får byggetillatelse etter kostbare og tidkrevende prosesser. Det må være mulig å bygge uten å møte et fjell av hindringer.

Særlig i distriktene er kommunene rike på areal og da mener vi i Fremskrittspartiet at det må legges til rette for at områdene kan benyttes, enten det er til næringsbygg, garasje, alpinanlegg eller hytter. Kommunene vet selv best hvordan ressursene i kommunen benyttes. I arealsaker er det best kjennskap lokalt. Et kommunestyre vet selv hvor det er planer om vei eller hvilke jorder som bør bevares. Det må være lov å legge til rette for verdiskaping der det er mulighet for det.

Fremskrittspartiets forslaget handler om å fjerne dårlige og dyre byråkratiske løsninger som hemmer verdiskaping i kommunene. Vi har sett seg lei på mengden av innsigelser på gode ideer fra næringsliv, privatpersoner og dyktige lokalpolitikere som blir overkjørt av Fylkesmannen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.