Lokalsykehuset er klart til å ta i mot alle

Ikke nøl med å kontakte helsevesenet ved behov. Om lag 30 prosent færre akuttinnleggelser tyder på at noen pasienter venter i det lengste. Og dette bekymrer.