Lover at alle skal få vaksinetilbud i riktig rekkefølge

Massevaksinering starter når vaksinetilgangen blir forutsigbar. På Raumyr rigges høyskolebygget til formålet. Åpningsdag er ennå ikke avklart.