Lp i myra

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Undertegnede har gjennom Lp forsøkt å fremme alternative synspunkter på det myrprosjekt som pågår på Bjørkeseter. Lp har derimot plassert seg så tydelig i myra på statens side at balansen i diskusjonen er vanskelig å se.

Overskriften «Karbonlager – ikke utslippsbombe» forteller vel det meste. Sammen med det såkalte tilsvar fra statsråd Rotevatn og reportasjen fra Lundteigens besøk på Bjørkeseter, må det gi grunnlag for å spørre om Lp ønsker å fremme ulike synspunkter eller bare vil propagandere for et syn på stell av myr.

Uenighet dreier seg ikke om hvorvidt det fanges CO₂ i myra eller ikke. Selvsagt gjør det og denne fangst øker, jo våtere myra er. Dette må imidlertid sees i en større sammenheng. Prosjektet er budsjettert med 550.000 kroner. Hvordan nyttes et slikt beløp på den mest fornuftige måte?
I offentlige klimadiskusjoner er det slik at CO₂-fangst i skog ikke regnes med. Skog inngår ikke i Kyoto- og Parisavtalene. Men å forby bonden å dyrke myr i jordbrukssammenheng er viktig. Fra at det har blitt forbudt å drenere ny myr, er det nå offentlig politikk å plugge tidligere drenert myr for å sette denne under vann.
Å bygge ned myr er tillat. På Skrubbemoen er det nylig blottlagt myr som antakelig vil gi et CO₂-utslipp som overgår det som skal fanges på Bjørkeseter. Det er alltid primærleddet, den som står nederst, som skal yte mest. Dette slik at storsamfunnet kan opprettholde sitt forbruk som før. Men hva ville vi få av effekt hvis vi plasserte pengene i aktivt skogbruk? Ingen har vurdert dette. Det brukes i dag mer penger på å frede skog enn å skape skog.

Det skal bli mer liv i myra. Det blir det jo ikke. Ting som står under vann skaper ikke liv. Bortsett fra mygg da. Om en forventer at slike som undertegnede skal forstå slike argument, så viser en at en ikke forstår kulturforskjeller. For meg vil det vanskelig bli noe mål å øke myggens utbredelse. For øvrig utfører beveren mange steder samme virksomhet som det her bedrives.

Staten driver med så mangt. Noen kilometer fra Bjørkeseter, på Sleiken vil en tørrlegge et like stort areal som en på Bjørkeseter, setter under vann. Skal tørrleggingen av Sleiken CO₂-beregnes? Kunne en heller plassert pengene i et bidrag til å holde dammen vedlike? Statskog vil bruke prosjektet på Bjørkeseter til å fremme sin miljøprofil, men hva da med Sleiken? Først freder en store områder ut fra vannet, for så å tørrlegge det. Dernest starter en med å sette myrer under vann. Ja det spøker også for dammene på Kolsjø, Øksne og Hengsvann. Da må en virkelig få fart på arbeidet med å sette myrene under vann. Det må være lov å undres, selv for gamle gretne gubber.
For øvrig viser det seg nå at Staten ikke har brydd seg med å skaffe de tillatelser den samme stat pålegger alle andre som driver med ting. Prosjektet er derfor stoppet inntil dette er på plass.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken