Det er tydelig at Øystein Senum har abstinensproblemer etter en svært lang og god innsats i kommunepolitikken. Vi kunne kanskje forventet at han hadde tatt opp noe annet enn et vedtak som er et par år gammelt. Hvis jeg ikke husker feil var det også stor politisk enighet om vedtaket. Det er ingen «luksusbru», men en svært fornuftig forbindelse mellom øst og vest nord i byen. Den forkorter avstanden til Kongsberghallen og Idrettsparken for svært mange av våre innbyggere på nordøstsiden av byen og tilsvarende, den forkorter avstanden til sentrum for de mange som bor nord på Numedalsveien og på Skavanger. Det er en etterlengtet forbindelse.

Og vi har fått til en helhetstankegang, som vi håper kan bli en god begynnelse for hvordan vi utvikler byen vår. «Luksusbrua til Senum» har gjort at kommunen sparer rundt kr 36 mill. i investeringer på den nye Skavanger skole gjennom å bygge den noe mindre enn opprinnelig planlagt (1,5 parallell mot 2 parallell). Den nye bruforbindelsen gjør nemlig at kommunen kan se utviklingen i antall elever ved Raumyr skole og Skavanger skole i sammenheng. Det som brua koster er omtrent det samme som det spares i investeringskostnader på Skavanger.

Gang- og sykkelbrua var opprinnelig Kongsberglistas programforslag foran valget i 2015. Plasseringen ble unnfanget i arbeidet for å beholde HiBu på Raumyr. Brua ble senere en del av flertallsfraksjonens budsjettforslag.