I Stortinget i mai ble forslaget fra Arbeiderpartiet i Stortinget om industripilot nedstemt. Høyre, FrP, Venstre, KrF og MDG stemte det ned. Det er derfor underlig når Høyres Line Spiten og Kristin Ørmen Johnsen gjennom leserinnlegg ordlegger seg som om de har støttet industripiloten.

Høyre hadde altså muligheten, men de lot den gå.

Industripiloten er viktig fordi den bidrar til en omstilling av produksjonsmetodene i industrien. Dette er sak nummer en når en snakker med industrien på Kongsberg, der en ønsker en aktiv stat med ordninger og risikokapital, som i større grad treffer de store bedriftene. Dette vil ikke bare være viktig for Kongsberg, det vil være viktig for hele landet.

Argumentet Høyre og FrP brukte til å ikke støtte saken da den var til behandling var at det jobbes for en gjennomgang av virkemiddelapparatet, kutt i formuesbeskatning og at staten ikke bør ha en for aktiv rolle i næringslivet. Her ser vi en klar forskjell til Arbeiderpartiets industripolitikk som skapes i dialog med industrien og fagbevegelsen, der staten brukes aktivt og der målet nå er å snu eksportunderskudd til eksportoverskudd, slik det var den forrige rød-grønne perioden.