– Må liv gå tapt før det blir gjort noe?

Beboerne langs Gamle Kongsbergvei (Gamleveien) opplever en farlig økning av trafikken etter nye E134 åpnet. De er spesielt bekymret for barna - og Marie Gjerden stiller spørsmålet: Må liv gå tapt før det blir gjort noe?