Samtidig er det slik at Kongsberg, til tross for lave sykepleierlønninger, bruker 5.139 kroner per døgn for en heldagsplass på institusjon, mens Asker bare 4.355 kroner, altså hele 784 kroner eller nesten 20% per døgn per plass i forskjell. Det blir virkelig penger av det: nesten 300.000 per plass i løpet av et år og vi har mange plasser. Så jeg forstår at kommunedirektøren vil gjøre noe med det, ikke minst når utsikten er at vi blir flere eldre. Tross alt er det bare i Bærum (34,9%) hvor driftsutgiftene til H&O tar en (marginalt) større del av driftsbudsjettet enn i Kongsberg (34,5%). For ordens skyld, alle tall gjelder 2021 men meldingen om årets budsjettsprekk i H&O sier vel sitt.

For Just Salvesen er det ikke så farlig at Solstad bo og servicesenter er tungvint og dyrt i drift. Stedet er viktig for de som bor i Øvre Sandsvær sier Salvesen uten å utdype det videre. Samtidig vil han ha planlagt et fremtidig bo og servicesenter i nettopp Øvre Sandsvær. Det tyder på at han vil ha en slik institusjon i nærheten der folk har bodd. Det er et greit standpunkt det, men skal det være forbeholdt befolkningen i Øvre Sandsvær eller er denne fysiske nærheten et prinsipp som Salvesen ønsker å innføre for alle innbyggere i hele kommunen? Er geografisk nærheten til institusjonen like viktig i dag som den gang kommunikasjon var langt mer tungvint og begrenset? Det bringer oss til kjernen i problematikken som ikke bare gjelder eldreomsorg men alle brukerrettede tjenester en kommune er lovpålagt å tilby sine borgere.

Kommunene Sandsvær og Kongsberg ble slått sammen første januar 1964. Da var jeg 13 år gammel og Just hadde neppe fylt fem. Ved nyttår er det 59 år siden sammenslåingen, men Senterpartiets lokallag heter fortsatt Kongsberg og Sandsvær lokallag. Sammenslåinger vekker følelser men bør det ikke være et politisk ansvar å bearbeide disse følelsene på en fremtidsrettet måte? Det kan godt gjøres uten å miste identitet ut av synet. Men når identitet systematisk brukes for å opprettholde skillet mellom ‘dem’ og ‘oss’ og for å heve alerten ‘nå kommer de og tar oss’ roter man på feil side i den politiske verktøykassa.

Vi, alle Kongsberg-borgere, bør jobbe for at alle som trenger det, uansett hvor de bor i kommunen får de kommunale tjenestene de har krav på. Vi, hele Kongsberg kommunes befolkning, bør gi kommunedirektøren vår fulle støtte til å forvalte fellesskapets penger på en effektiv måte og i henhold til lovens krav. Alle vi bør støtte en helse- og omsorgsjef som ser helheten og etterstreber å gi alle brukergrupper, et forsvarlig tilbud. Det betyr ikke at vi gir dem ‘carte blanche’, men at vi på demokratisk vis kan debattere og kritisere de løsningene de fremmer uten å gripe til splitt og hersk-teknikker. Det går an å være sandsværing og støtte opp om hele lokalsamfunnet Kongsberg på samme måte som man kan være nordmann og skandinav. Det er viljen det kommer an på.

Tittelen ‘Make Sandsvær great again’ er en henvisning til den polariserende måten deler av Senterpartiet fremmer Sandsvær på. Om du bor i Hvittingfoss, Jondalen eller Sølvparken skal ikke avgjøre kvaliteten på de kommunale tilbudene. At avstanden er større er jo en selvfølge. Det er jo litt av poenget og kvaliteten ved å bo på landet.