Nå har det kommet to kull – ett på oversida og et på nedsida av Gamlebrua.

– Hadde vannstanden gått opp litt til, hadde reirene blitt tatt av vannmassene, forteller han.

Han har sendt oss flere fine bilder av måkeungene, som du kan se i bildekarusellen over.

Fiskemåka er en av våre minste måker, og er rødlistet og fredet siden 2010 da bestanden har gått kraftig ned de siste årene.