Alternativet ville vært å tilby den for lav pris til lokalt næringsliv, hytteeiere og private husholdninger. Kommunen kjøper kraften til kostpris bestemt av departementet. Prisen er cirka 12 - 14 øre per kwh. Kraften, som dekker hele kommunens behov, ble frem til år 2001 distribuert til lokalbefolkningen med et lite prispåslag på 10 - 20 øre. Etter 2001 har kommunen valgt å selge kraften på det åpne marked, nå sist i forrige kommunestyremøte.

Jeg er enig med Oddvar Svendsen i at kommunestyrets siste vedtak er overraskende. Situasjonen på strømmarkedet har endret seg radikalt de siste årene. Prisene har gått i været, og staten inndrar deler av kommunenes kraftinntekter. Kommuner med kraftinntekter bør tilpasse seg. De har andre muligheter enn å selge på det åpne marked.

Kommunen har anledning til å tilby billig konsesjonskraft til næringsliv, lokale husholdninger og hytteeiere. De siste står for cirka en tredel av forbruket i Nore og Uvdal. Konsesjonskraften er en lovbestemt erstatning til lokalbefolkningen for de store miljømessige inngrep som kraftproduksjonen gjør nødvendig. Kommunen legger ellers ned en betydelig innsats for å trekke til seg fritidsbeboere, innbyggere og næringsliv. Mange reagerer nok på at man ikke nå benyttet konsesjonskraften til lokalt å løse strømkrisen.

Ikke for det: Det kommer en ny mulighet neste år!