Mange søkte fritak fra hytteforbudet: – Ønsker ikke å ha tre generasjoner i samme hus

Flere titalls personer søkte om fritak fra hytteforbudet av ulike årsaker.